Artis Projekt Zadar je arhitektonski ured koji se bavi projektiranjem, nadzorom i vođenjem projekata s fokusom na organizacijski, tehnički i financijski aspekt.

Vođenje projekata uključuje koordiniranje i upravljanje arhitektonskim projektima od početka do kraja. Zadaci koje obavljamo:

  • Planiranje i organizacija projekta: Definiranje ciljeva projekta, raspoređivanje resursa, postavljanje rokova i izrada planova aktivnosti.
  • Koordinacija tima: Komunikacija s arhitektima, inženjerima, konzultantima i drugim stručnjacima koji su uključeni u projekt, kako bi se osigurala integracija svih aspekata dizajna i izgradnje.
  • Financijsko upravljanje: Praćenje troškova projekta, priprema proračuna i provođenje analiza troškova kako bi se osiguralo da se projekt provodi unutar budžeta.
  • Praćenje napretka projekta: Redovito praćenje i izvještavanje o napretku projekta, identifikacija potencijalnih rizika i problematičnih područja te pravovremeno donošenje mjera za njihovo rješavanje.
  • Upravljanje promjenama: Praćenje i obrada promjena u projektu, uključujući zahtjeve investitora, promjene zakonskih propisa ili tehničkih zahtjeva, kako bi se osiguralo da projekt ostane usmjeren prema ciljevima.
  • Osiguranje kvalitete: Provjera i osiguranje kvalitete izvedenih radova, nadzor nad primjenom propisanih standarda i specifikacija te osiguranje da se projekt izvodi u skladu s očekivanjima investitora.
  • Komunikacija s investitorom: Redovita komunikacija s investitorom kako bi se osiguralo njihovo zadovoljstvo i transparentnost u vođenju projekta, kao i pravovremeno informiranje o napretku i eventualnim promjenama.
  • Završno dokumentiranje: Priprema svih potrebnih dokumentacija, poput as-built crteža, tehničkih specifikacija i izvještaja o završetku projekta.
UP