Artis Projekt Zadar je arhitektonski ured koji se bavi projektiranjem, nadzorom i vođenjem projekata s fokusom na organizacijski, tehnički i financijski aspekt.

Tehničko savjetovanje ima za cilj pružiti stručno znanje i podršku u vezi s tehničkim aspektima arhitektonskih projekata. Što možete očekivati od nas:

  • Tehnička analiza i evaluacija: Pružanje stručnog mišljenja i savjeta o tehničkim pitanjima vezanim uz arhitektonski dizajn i izgradnju, uključujući primjenu građevinskih propisa, standarda i tehnoloških inovacija.
  • Izrada tehničkih specifikacija: Priprema detaljnih tehničkih specifikacija za građevinske materijale, opremu i sustave koji se koriste u arhitektonskim projektFima.
  • Pružanje savjeta o održivosti: Savjetovanje o primjeni održivih praksi i tehnologija u arhitektonskim projektima radi smanjenja ekološkog utjecaja i optimizacije energetske učinkovitosti.
  • Provođenje tehničkih pregleda: Provjera tehničke dokumentacije, crteža i specifikacija radi identifikacije potencijalnih problema ili nedostataka te pružanje preporuka za njihovo rješavanje.
  • Tehnička podrška tijekom izgradnje: Pružanje podrške i savjeta tijekom faze izgradnje arhitektonskog projekta, uključujući rješavanje tehničkih pitanja, interpretaciju crteža i specifikacija te nadgledanje primjene propisanih standarda i procedura.
  • Savjetovanje o sigurnosti: Pružanje savjeta o sigurnosnim aspektima arhitektonskog dizajna i izgradnje radi osiguranja zaštite radnika na gradilištu i budućih korisnika objekta.

Naši stručnjaci za tehničko savjetovanje pružaju podršku tijekom izvođenja radova, osiguravajući primjenu propisanih standarda i pružajući savjete o održivosti i sigurnosti projekta.

UP