Artis Projekt Zadar je arhitektonski ured koji se bavi projektiranjem, nadzorom i vođenjem projekata s fokusom na organizacijski, tehnički i financijski aspekt.

01
Projektiranje građevina - Artis Projekt - Arhitektonski ured Zadar | Arhitekt Zadar

Projektiranje građevina

Stvaranje arhitektonskih planova i dizajna za različite vrste objekata, uključujući stambene zgrade, komercijalne objekte i javne građevine, uz cilj stvaranja funkcionalnih, estetskih i sigurnih prostora koji zadovoljavaju potrebe i želje naših klijenata.

02
Nadzor gradnje - Artis Projekt - Arhitektonski ured Zadar | Arhitekt Zadar

Nadzor
gradnje

Nadzor izgradnje osigurava da se sve izvodi u skladu s planovima, propisima i standardima. Pružamo redovite posjete gradilištima, provjeravamo kvalitetu radova, koordiniramo izvođače i podizvođače te pratimo troškove i vrijeme izgradnje.

03
Vođenje projekata - Artis Projekt - Arhitektonski ured Zadar | Arhitekt Zadar

Vođenje projekata

Vođenje projekata obuhvaća sve korake od planiranja do završnog dokumentiranja, pružajući koordinaciju, financijsko upravljanje, praćenje napretka, upravljanje promjenama te osiguranje kvalitete i transparentnu komunikaciju s investitorom.

04
Tehničko savjetovanje - Artis Projekt - Arhitektonski ured Zadar | Arhitekt Zadar

Tehničko savjetovanje

Pružanje podrške tijekom izvođenja radova, osiguravanje primjene propisanih standarda i pružanje savjeta o održivosti i sigurnosti projekta, uključujući analizu, izradu specifikacija i provjeru tehničke dokumentacije radi identifikacije nedostataka.

UP