Artis Projekt Zadar je arhitektonski ured koji se bavi projektiranjem, nadzorom i vođenjem projekata s fokusom na organizacijski, tehnički i financijski aspekt.

Nadzor izgradnje ili renovacije građevinskih projekata kako bi osigurao da se sve izvodi u skladu s planovima, propisima i standardima. To uključuje:

  • Redovito posjećivanje gradilišta radi provjere napretka radova i usklađenosti s planovima.
  • Provjera kvalitete izvedenih radova i osiguranje primjene propisanih standarda i specifikacija.
  • Koordinacija između različitih izvođača i podizvođača kako bi se osiguralo glatko odvijanje gradnje.
  • Praćenje troškova i vremena izgradnje te izvještavanje klijentu o eventualnim odstupanjima.
  • Rješavanje eventualnih promjena ili problema tijekom izgradnje kako bi se osiguralo da projekt bude uspješno dovršen.
  • Komunikacija s investitorom i ostalim relevantnim stranama kako bi se osigurala transparentnost i zadovoljstvo svih uključenih.
  • Praćenje zakonskih propisa i građevinskih standarda te osiguranje da se sve izvede u skladu s njima.
  • Suradnja s projektantima i inženjerima kako bi se osigurala integracija arhitektonskih i tehničkih aspekata projekta.
UP